Kommunal lekplats i parken 70 år

Hur får man bort lekande barn från gatorna? Den frågan ställdes i Klippans kommun redan på 1930-talet. Men det tog tid innan beslutet kom – en lekplats i parken. 1942 invigdes denna.

Under första halvan av 1900-talet expanderade Klippans näringsliv, transporterna ökade, befolkningen ökade, barnen blev allt fler – och allt fler barn sågs på gatorna. Det som det talades om under hela 1930-talet i Klippan – att ordna lekplatser för barnen – såg ledamoten i municipalfullmäktige, Enoch Ljungberg, till blev förverkligat. 1941 gick han in med en skrivelse till fullmäktige. Den 8 december 1941 togs beslut att utreda var lekplatser kunde anläggas. Den 22 maj 1942 anslogs 1 000 kronor till två lekplatser. En plats var given: Stadsparken. Den andra lekplatsen anlades väster om Idrottsvägen.

Redan inför sommaren stod lekplatserna färdiga. De blev uppskattade, särskilt den i parken. För där anlades även en plaskdamm, så att barnen kunde bada säkert. Som djupast var plaskdammen 75 centimeter. Det satsades på lek i parken. En ”lektant” fanns.

Ytterligare någon lekplats anlades. Men önskemålen var många från boende i olika bostadsområden. Därför tog fritidsnämnden ett principbeslut på 1970-talet om att i varje nybyggt område skulle mark anvisas för lekplats.

Nu har intresset för lekplatser avtagit. Ett antal har tagits bort. Men den i parken står sig och rustas upp inför 70-årsdagen.