Gyllenbielkeska hospitalet – mål för kultursafari

Historia intresserar allt fler, särskilt släkthistoria – men även den lokala historian, för att lära känna sin bygd. Söderåsbygden är tacksam för kultursafarier. Ett mål kan vara Gyllenbielkeska hospitalet.

Söderåsbygden har en rik historia. Det finns god tillgång på information. Det öppnar för möjligheter att åka runt – varför inte på cykel? – och studera historian på plats och ställen. Varje kommun har sina ”pärlor”. Kvidinges främsta kulturskatt är Tomarps kungsgård. Gyllenbielkeska hospitalet kommer inte långt efter.

Hospitalet tillkom efter donation av Håkan Gyllenbielke och blev ett nybyggt, modernt ”fattighus” för 20 män och 20 kvinnor, där de boende dessutom fick en liten månadspeng.

Håkan Gyllenbielke föddes i Småland 1660, som Håkan Wänberg. Han gjorde karriär inom det militära. 1705 ansåg Karl XII att Håkan Wänberg ”visat stor duglighet och tapperhet” och adlades som Gyllenbielke. Han blev tillfångatagen i Ryssland, utväxlades som fånge 1715, och återinsatt i tjänsten. Men hann även med att skaffa sig en ansenlig förmögenhet. Gyllenbielke deltog i kriget i Norge. Kom åter till Tomarps kungsgård 1719, där han bodde. Hans hälsa försämrades och samma år avled den ogifte Gyllenbielke. Han hade skrivit testamente – på 49 sidor – och ville att förmögenheten avsattes i en stiftelse som ”vid Kvidinge kyrka uppför ett hospital, där gamla och orkeslösa som inte kan försörja sig ska få en bostad”. 1728 påbörjades bygget, som avsynades 1730. ”Hospitalet” var igång till 1949, stod tomt några år innan södra delen byggdes om till församlingshem och norra delen bevarades orörd. I norra delen finns idag ett omfattande historisk material ordnade i miniutställningar inom många ämnesområden. ”Gyllenbielkeska hospitalet” är landets äldsta bevarade ”fattighus”.