Rollatorn – befriare

Det syns allt fler rollatorer ute i samhällen. Allt fler äldre och funktionshindrade kan röra sig tämligen fritt i sitt närområde.

Friheten och livskvaliteten ökar. Uppfinningen är svensk. Rollatorer finns i allt fler länder. Aina Wifalk från Västerås är uppfinnaren. Hon utbildade sig till sjuksköterska, fick polio och ändrade utbildningen och blev kurator. Dels ville hon själv och dels såg hon behovet hos andra att få ett hjälpmedel så att det gick att klara sig ute i samhället. Hon tog fram idén på rollator 1978, fick stöd från utvecklingsfonden och förmedlades till ett företag som hjälpte henne med konstruktionen.