Hört på Företagsträff den 14 mars

Onsdagen den 14 mars var det återigen dags för en Företagsträff på Best Western I Klippan. På programmet denna gång var det information om projekten ESS och MAX IV.

Anders Lindberg, näringslivsansvarig i Klippans kommun, hälsade ett 40-tal deltagare på träffen, samt Roger Eriksson från ESS och Maria Heinesson-Grynge från Näringsliv Skåne välkomna.
– Med all den kunskap om projekten som Roger Eriksson och Maria Heinesson-Grynge förmedlar, så kan det ge en kick att sätta igång tankeprocessen om vad man kan göra i sina företag för att ”hänga på tåget”, säger Anders Lindberg.

ESS

ESS – European Spallation Source – är ett jätteprojekt som ska byggas i Lund med start år 2013. ESS blir ett forskningscenter för materialanpassning och kommer också att vara världens största anläggning för forskning om neutroner. Man kommer att konstruera, bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla. 17 nationer har intresse i projektet.
Färdigställandet av hela anläggningen beräknas till år 2025. Anläggningen kommer att påverka hela regionen inte minst när det gäller infrastrukturen. Det kommer också att skapas flera tusen arbetstillfällen, turismen kommer att påverkas, bostadsbyggandet kommer att öka – de samlade effekterna av det hela är svårt att sia om idag. Projektet är helt enkelt så stort att det är svårt att riktigt greppa om det i nuläget.

MAX IV

MAX IV är en kompletterande anläggning, fristående från ESS, som kommer att ha många synergieffekter med ESS. Maria Heinesson-Grynge redogjorde för hur viktigt det är att regionens företag redan nu är med på upphandlingsstadiet för båda projekten. Alla tjänster som kommer att behövas är allt från högteknologiska till servicenäring. Det gäller också att kunna se möjligheter med samgående tillsammans med andra företag för att kunna skaffa uppdrag i projekten.
– Jag anser att det är mycket viktigt för Klippans kommun att vi gör allt vi kan för att hjälpa företagen i kommunen att få så mycket information och kunskap om dessa båda projekt som möjligt, avslutar Anders Lindberg.

Mer information

Mer information om dessa projekt finns att hämta om ESS på ess-scandinavia.eu och MAX IV på essmax4tita.skane.com