Företagsträff den 8 februari

Den 8 februari var det återigen dags för företagslunch på Hotel Best Western i Klippan. I vanlig ordning rapporterar Söderås Journalen/Klippanshopping.se några av de ämnen som avhandlades.

Företagslunch blir Företagarträff

Anders Lindberg som är näringslivsutvecklare på kommunen berättade att de i fortsättningen kommer att sprida ut mötena på morgnar, luncher och kvällar så att fler kan delta.

Bästa Best Western hotell i Klippan

Mikael Lundin, som tillsammans med sin hustru Susanne driver Best Western i Klippan, berättade i ett lättsamt föredrag att de blivit utnämnda till Sveriges bästa hotell inom Best Western-kedjan. Tävlingsresultatet baseras på en Nöjdkundmätning. Mikael Lundins mål inför 2012 är mer lunchservering, visning av OS och fotboll på uteserveringen samt att öka den genomsnittliga intäkten per gäst och natt från 237 till rikssnittet som är 400 kr. Avslutningsvis uppvaktade Anders Lindberg från Klippans kommun med en blomsterkvast.

Körschema klart för Pilotutbildningen i Ljungbyhed

Den nuvarande pilotutbildningen på Ljungbyhed kommer att upphöra 2013-2014. Detta med anledning av att regeringen har beslutat att Yrkeshögskolan ska ta över all pilotutbildning.
– Det kommer att öppnas ett ansökningskonto mellan den 28 februari och 9 maj. Den 17 september kommer det sedan att offentliggöras vem som blir ansvarig för pilotutbildningen, säger Hans-Göran Dahl, konsult, Ljungbyhed Park/SIKAB.

Vill ha kvar utbildningen

Ljungbyhed flygplats är ytterst angelägen om att få fortsätta utbildningen. Samtidigt ställer bland annat EU-direktiv nu nya krav på landningsbanorna med en sammanlagd kostnad på flera miljoner. Var flygutbildningen hamnar kommer att avgöra om det ska läggas miljoner på flygplatsen eller inte.

Upphandlingar

oergen Borgstroem, inköpssamordnare på kommunen, meddelar att personalkontoret i Klippans kommun söker webbaserat IT-stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns också en upphandling på ledningsrenovering, det vill säga renovering av vattenledningar. All information finns på kommunens hemsida under upphandlingar.