Magasinet behövdes – Klippan stor godshanterare

År 1875 invigdes järnvägslinjen mellan Helsingborg och Hässleholm. Klippan fick station – och stor godshantering och blev näst största på linjen. Godsmagasinet behövdes.

Klippans pappersbruk var bygdens stora industri. Stora mängder råvaror behövdes och papper levererades. Det var orsaken till att Christian Bock satsade 250 000 riksdaler i järnvägslinjen som totalt kostade 3,3 miljoner kronor att bygga. Stora företag tillkom: Klippans tegelbruk, Klippans yllefabrik, Klippans läderfabrik, Klippans bryggeri och ett antal mindre. Dessutom var bygden rik på potatis- och betodlare som sålde produkter. Det kom kol, koks och ved. Godshanteringen blev omfattande och i flera år efter Helsingborg den största. Spåren till Eslöv och till Ängelholm anlades, som ökade godsmängden.

Lilla godsmagasinet byggdes om och fick den utformning som äldre klippanbor minns. 1977 kom signaler från SJ om att de skulle centralisera godshanteringen till Helsingborg, hämta och köra ut gods. Magasinet behövdes inte. Det stod tomt i flera år. Men 1992 revs det, sedan Emils köpt marken av SJ för att bygga ut.