Fastighetsannonser i Söderås Journalen!

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Klippan är sedan länge en trogen annonsör i Söderås Journalen och på Klippanshopping.se. När nu Söderås Journalen åter ges ut i Perstorp utökar Länsförsäkringar sin annonsering med fastighetsannonser i både tidningen och på webben.

Varför väljer ni att annonsera i Söderås Journalen?

– Jag sökte en kanal som var heltäckande, där jag når ut till alla hushåll och företag i utgivningsområdet. Och nu när det visade sig att Söderås Journalen återigen satsar på Perstorp så var det hellyckat för mig, säger Camilla Asp, fastighetsmäklare och ägare till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Klippan.

I och med det nya samarbetet mellan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Klippan och Söderås Journalen kommer Länsförsäkringars objekt även att visas under en egen flik på Klippanshopping.se för maximal exponering.
– Jag ser ju en stor draghjälp då det är populärt att titta på fastigheter. Förhoppningsvis kommer det att locka besökare att titta på annat som finns på Klippanshopping.se. Det gynnar alla de företag som abonnerar på en plats där och det tycker vi är roligt, säger Bengt Wetterberg, ansvarig utgivare för Söderås Journalen och Klippanshopping.se.

Perstorp har en naturlig närhet till Klippan och Söderås Journalen, och har som tidigare nämnts getts ut där. Söderås Journalens redaktion ser nu fram emot att komma tillbaka i Perstorp.
– Vi hoppas förstås att även Perstorpsföretagen och Perstorps kommun ser fördelarna med att annonsera hos oss!