Avloppssystem har anor

Kommunala avloppssystem kommer ofta på politikers ”bord” för beslut. Problemet är åldersbetingat.

Klippans första avloppsledning – i Järnvägsgatan – kom 1895, på privat initiativ där ledningen sedan donerades till kommunen. Men redan för 6 000 år sedan anlades första avloppssystemet – i Babylon, för att leda bort vatten från gator. Även enstaka hus anslöts. Kring år 800 f Kr konstruerades i romarriket ett avancerat och miljövänligt avloppssystem för att leda bort vatten från bad och toalettbesök, länge reserverat för offentliga inrättningar. Men år 100 e Kr anslöts privata hem till systemet.