Frälsningsarmén i Klippan 120 år – 137:e kåren i landet

Frälsningsarmén bildades 1865 i London. Första mötet i Sverige hölls i Värnamo 1878. Bildandet skedde 1882 i Stockholm. 137:e kår, i Klippan 1891.

William och Catherine Booth var metodister, blev fria evangelister, hamnade i Londons fattigkvarter i öster, såg misären. 1865 bildade de Ö. Londons väckelsesällskap, som blev Ö. Londons kristna mission och 1878 Frälsningsarmén med: Organisationen militärisk, uniform för män och kvinnor, verksamheten ”praktisk kristendom”. William Booth blev förste generalen (Linda Bond blev den 19:e år 2011). Övergripande budskap: ”Själarnas frälsning och allas rätt till ett människovärdigt liv.” Frälsningsarmén är ingen kyrka eller sekt, tar avstånd från sakramenten. En helig disciplin gäller. Fanan: Blå (helgelse), röd (Kristi blod) och gul (helige andens eld).

Evangelisation, glad sång, musik och stor social insats gav spridning. Sverige (Värnamo) blev första landet utanför Storbritannien dit ”Armén” nådde. Här bodde en engelsk entreprenör. Ett av makarna Booths åtta barn, sonen Bramwell, kom dit för vila, men började förkunna. Bokhandlare Hanna Ouchterlony greps av budskapet, upplät sitt hem för möten 1878. Utbildning skedde i England och hon kom tillbaka som major. Ordern var: ”Öppna eld” i Sverige, som skedde på Ladugårdslandsteater i Stockholm tillsammans med Jenny Swenson och Emily Pettersson 1882.

”Armén” spreds i Sverige. 1891 ”öppnades eld” i Klippan av kapten Ester Wågendahl och löjtnant Amanda Nordmark. Möten hölls i Göran Jönssons snickeriverkstad. IOGT upplät lokal i Tvärby. Egen lokal behövdes, som invigdes 1916. Då fanns söndagsskola från 1892, hornmusikgrupp 1893, strängmusikgrupp 1912. Hjälptrupp kom 1920, hemförbundet 1936, Solstrålebrigaden 1936. På 1930- och 40-talen fanns största aktivitet i Klippan. Svårigheter började med oro för framtiden. Men 2011 kan 120-årsjubileum firas.