Första lekplatsen i parken

Befolkningen ökade i Klippan. Barnen blev fler, gatorna blev lekplats. Det sågs som olyckligt.

Enock Ljungberg föreslog att en lekplats borde anläggas ”på lämplig plats”. Den 8 december 1941 beslöt municipalfullmäktige att utreda frågan. Den 22 maj 1942 anslogs pengar till lekplats – 1 000 kronor. Platsen var given: Stadsparken. Redan sommaren 1942 stod lekplatsen färdig, som 1948 fick plaskdamm till kostnad av 4 800 kronor för att få en ”säker badplats för barn”. Lekplatsen i parken har rustats upp genom åren. Plaskdammen försvann, av hygieniska skäl. Nu har åter frågan om upprustning av kommunens första lekplats beslutats.