Forestad fick badhus – gladde för 65 år sedan

Tillgång till tvätt- och badmöjligheter hemma är idag en självklarhet. Så var det inte ens vid 1900-talets mitt. På landet fanns inte badhus. Forestadbor ville annat. Ordnade badhus 1946.

Redan i forntiden fanns en badkultur. I staden Ur vid Eufrat fanns badrum i villor för 6 000 år sedan. Badkulturen kom till Europa på 1100-talet, senare till Norden. Dock finns spår av badkultur från vikingatiden. Badhus uppfördes på 1700-talet, men förbjöds till 1832.

Badhus var kostsamma. Landsbygden blev utan – men behövde dem mest, med tanke på de fysiska jobben. Nya finansieringsmöjligheter dök upp: Andelstecknandet. Små badhus uppstod. Badhusföreningar med bastu, tvagnings- och duschmöjligheter bildades.

Den 18 oktober 1946 bildades Forestads badhusförening, av 12 invånare med Tage Bandholtz som pådrivare. Stadgar antogs. Andelarna tecknades – tio kronor styck. På tomten i Forestad fanns folk- och småskolbyggnader samt ekonombyggnad. I den senare ordnades badhus – senare även tvättstuga. Ett glatt beslut för många, inte minst tvättstuga med grundavgiften tre kronor och tio öre per kWh för elen. Högst 40 kunde få använda tvättstugan. Badet var för andelsägarna och hölls öppet på lördagar.

Skolbyggnaderna skulle säljas. Föreningen köpte dem av kommunen för 15 000 kronor 1956. Hyrde ut dem till bostäder och sålde dem senare – bl a folkskolbyggnaden för 100 000 kronor 1977.

Problem hade uppstått. Badhuset besöktes för lite för att kunna drivas vidare. Beslut togs att likvidera föreningen. 1979 var detta formellt genomfört. Men i 30 år fanns badhus i Forestad.