Syndikalisterna – fick kort historia i Klippan

Har det funnits syndikalistisk avdelning i Klippan? Svaret är ja – men bara 1954-69. De fick inget gehör hos företaget.

Tanken på ett fritt och rättvist samhälle är gammal. Sattes på sin spets vid industrialismens intåg på 1830-talets början. Då trängdes människor samman, förhållanden blev eländiga – diskussioner uppstod. Skulle man ha det så? Nej! Men hur? Svaret blev: ”Att bygga ett socialistiskt samhälle.”

Socialismen har rötterna i antiken. Vid industrialismens intåg kom olika idéer fram. Franska revolutionen 1789 blev utgångspunkt. En idé var anarkismen – en politisk åskådning. Målet: Att upphäva staten och statstvånget och ersättande det med fritt samarbete inom livets alla områden. Svart fana blev symbolen.

Anarkismen fick inget politiskt inflytande. Ur anarkismen uppstod syndikalismen – en facklig verksamhet. Målet var det samma – men ”Nya samhället” börjar för syndikalisterna på arbetsplatsen. Makten finns ytterst i ekonomin. Genom direktaktioner på lokala planet med allt från strejker till utbildning skulle övertagande ske. En syndikalistisk organisation bildades i Frankrike 1894, som ville vara ”alla handens och hjärnans arbetares sakförare”, inte att ”regera människor utan förvalta tingen”. Fanan: Rödsvart.

I storstrejken i Sverige 1909 led facket nederlag. SAC (Sveriges Arbetares centralorganisation) bildades 1910 – ses nu som unik genom att finnas kvar – har 5 500 medlemmar.

Oro fanns på Klippans pappersbruk på 1950-talet. Det talades om att bilda syndikalistavdelning. Det skedde den 7 december 1954. SAC Avd 199 uppstod som 1955 hade 67 medlemmar. Fler blev det inte. Klippans pappersbruk struntade i Avd 199. De förväntade krafttagen uteblev. Medlemsantalet minskade. 1969 lades Avd 199 ned. Åtta medlemmar var kvar, som gick till
Avd 66.