Skånes Nordvästpassage börjar ta form!

Arbetet med leaderprojektet ”Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage” går fortsatt framåt. Det första området vars unika kultur- och naturvärden ska lyftas fram och förhoppningsvis locka besökare är strövområdet Juskushall och Räfshalen, som ligger norr om Bandsjön vid Riseberga.
– Det känns som ett bra område att börja med. Faunan och floran däromkring är fantastisk och området är väldigt artrikt när det gäller till exempel dagfjärilar. I närheten finns dessutom Ruveröds kvarn, som vi hoppas ska bli ett populärt utflyktsmål, säger Bengt Hertzman från Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Idén föddes på en cykeltur

Det var 2008 som Bengt Hertzman fick en idé när han cyklade längs de slingriga vägarna vid Djupadals mölla. Han började fundera på varför inte fler personer hittar till områdena som ligger utanför och i kring nationalparken Söderåsen, och vad man i så fall kan göra åt detta. Bengt Hertzman tog kontakt med Inger Persson från Klippanbygdens Natur och tillsammans påbörjade de två föreningarna en förstudie som ett leaderprojekt för att undersöka möjligheterna till att marknadsföra bygden. Förstudien visade på ett lokalt intresse och därför kontaktades Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening för en fortsättning. Klippans kommun kontaktades, och ytterligare ett leaderprojekt där Klippans kommun gick in med 600 000 kronor i finansiering startades.
– Idén med leaderprojektet är att göra såväl turister som boende i nordvästra Skåne uppmärksamma på vilka fantastiskt fina natur- och kulturvärden som finns i området. Vi kommer att märka ut färdvägar, utbilda guider och göra förteckningar över ställen där man som turist kan bo och äta – allt för att locka besökare, säger projektledaren Ingegerd Hagelin från Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.

Nyckelpersoner från föreningarna

Det handlar alltså om att märka ut de färdvägar som existerar – inte att plocka ut några nya.
– Vi har mätt upp färdvägarna och kommer att presentera dem efter hand, säger Inger Persson från Klippanbygdens Natur.

Man har knutit upp nyckelpersoner från de tre föreningarna som alla bidrar med sin kunskap i projektet. En av dessa experter är Jan Ljungdahl, pensionerad lärare och medlem i Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.
– Vi bor verkligen på kanten av en geologisk formation. Söderåsen är en gränsbygd där bergarterna och formationerna förändras. Den mångfalden ger upphov till ett oerhört fascinerande landskap.

Hemsida och trycksaker

Man gör dessutom intervjuer med personer som bor på de aktuella platserna. Allt arbete kommer att mynna ut i olika former av trycksaker samt i hemsidan skanes-nordvastpassage.se, som även kommer att vara kopplad till skane.com.
– Samarbetet med skane.com hoppas vi ska generera många träffar, säger Jan Borgfelt, som producerar hemsidan till projektet.

En av företagarna som är involverad i leaderprojektet är Ulrika Nilsson. Hon har en liten butik utanför Skäralid som säljer kläder för aktivt utomhusliv, och ser projektet an med stor tillförsikt.
– Förhoppningsvis leder projektet till att allt fler, både turister och ortsbor, tar sig ut i naturen, hittar nya smultronställen och utflyktsmål och på så sätt bidrar till en levande landsbygd.