Fyll Kvidinge kyrka på söndag!

Söndagen den 25 september planerar Kvidinge församling att fylla varenda kyrkbänk när det vankas högmässa.
– Vi hoppas att folk som inte vanligtvis är kyrkligt aktiva ska tycka att det här är en kul och positiv idé, säger kyrkoherde Alf Fors.

Danskt initiativ

Initiativet att aktivt marknadsföra en enskild högmässa kommer från Danmark. I Lolland-Falsters stift har man de senaste åren arbetat på detta vis några gånger med mycket positivt resultat.
– Tanken är att sätta högmässan i centrum, att ge Kvidinge församling positiv publicitet och sätta ett positivt fokus på Kvidinge som ort.

För att sprida budskapet så gott man kan har dessutom såväl kort som t-shirts tryckts upp. Vid skolavslutningen i våras hade man 523 personer på plats i kyrkan, men så många räknar inte Alf Fors med nu.
– Då var det ju barn, och de tar ju per definition inte lika mycket plats som vuxna. Vi räknar en kyrka med 400 vuxna som fullsatt, och det är det vi hoppas på.

Allting är precis som vanligt

Förutom att kyrkan förhoppningsvis kommer att vara fullsatt kommer allting att vara som vanligt sånär som på en detalj: Man har anlitat trumpetaren Christer Ekstedt från Ängelholm. I övrigt ser högmässan ut precis som på vilken söndag som helst.
– Vi har våra egna dam- och barnkörer med som vanligt, och så fixar vi ett tält utanför som får bli till kaffe-stuga. Vi vill inte locka med några extra jippon, utan vill ha ett fortsatt fokus på själva högmässan, avslutar Alf Fors.