Skogens år 2011

Skog – stor som liten – ger karaktär åt landskap och bygder, utöver att ur näringslivssynpunkt vara värdefull.

Söderåsbygden är rik på skog – samt har delar av ris- och slättbygdslandskap. I FN regi arrangeras ”Naturens år” där delar av naturen sätts i fokus. 2011 har utnämnts till ”Skogens år”, där nationer, myndigheter och organisationer kraftsamlar och lyfter fram skogens värde ur olika aspekter.