Nils Forsberg ”visas”

2005 presenterades konstnären Nils Forsberg (1842 – 1934), född i ett torp vid Riseberga kyrka, i Söderås Journalen.

Frågan blev: Varför inte en utställning i Klippan om honom? Nu blir det så, i augusti 2011. Men ”Forsberg jubilerar” 2012: Föddes för 160 år sedan (1842), hade första utställningen i Paris för 140 år sedan (1872), minnesstenen restes i Riseberga för 60 år sedan (1952), han presenterades i hemkommunen på utställningen ”K 82” för 30 år sedan (1982), där bl a verket ”En hjältes död”, som fick guldmedalj på världsutställningen i Paris 1988, visades.

Hans far Ola var kyrkovaktmästare, modern hette Stina. Barndomen var torftig, kyrkan hans studierum. Blev målarlärling i Helsingborg, gesäll 1867, reste till Göteborg, började studera konst, sedan till Paris för studie i historiskt måleri. Han stannade i Paris i 30 år.