Info från Klippanshopping.se

Klippanshopping.se startade den 25 januari 2010. Sajten har blivit väldigt väl mottagen av både annonsörer och användare. Detta vittnar inte minst siffran 119.180(!) besök om. I dagsläget har vi 320 företag med i databasen. Vi försöker alltid ”vara nära” både våra kunder och användare. Genom att lyssna på olika önskemål om förändringar förbättras Klippanshopping.se hela tiden.

Detta har lett till följande:

27 augusti 2010:
Samtliga butiker som finns i Klippan presenteras med bild och namn

13 september 2010:
Möjlighet till att göra egna Texterbjudanden

1 oktober 2010:
Namnbyte från söderasshopping.se till klippanshopping.se och ny layout

6 december 2010:
Fler företag i databasen

30 december 2010:
Möjlighet att lägga in egen informationstext

Just nu förbereder vi ännu en nyhet som vi kommer att presentera framöver i Söderås Journalen…
Det är en tjänst och produkt som vi tror både Söderås Journalens läsare och Klippanshopping.se-användare och annonsörer kommer att tycka är en bra grej!

Men som sagt, mer om detta framöver!

Bengt Wetterberg
Adapt Media