Capio Citykliniken får större lokaler

Capio Citykliniken i Klippan har utökat sina lokaler på Norra Skolgatan 2. Klippans Djurfoder har flyttat lite längre ner på ”Storgatansidan” av fastigheten, och efter lite ombyggnader har Capio Citykliniken tagit över dessa lokaler.
– Vi har varit trångbodda under en tid och behövde även utöka personalstyrkan. Det känns jätteskönt att det gick att lösa på det här sättet så att vi inte behövde flytta, säger verksamhetschefen Maja Johansson.

Hälsoval Skåne

En avgörande faktor till flytten har varit det så kallade hälsovalet, eller Hälsoval Skåne, som är det officiella namnet. Sedan årsskiftet har nämligen Region Skåne bestämt att alla medborgare själva får bestämma vid vilken vårdcentral man vill lista sig. Ju fler patienter en vårdcentral får, desto mer pengar får den av Region Skåne.
– Tidigare har det funnits ett ”listningstak”. Vi har haft en maxgräns för hur många patienter vi kan lista, och har tvingats att säga nej till folk, och det har inte känts så kul. Enda sättet att kunna lista sig hos oss nu på slutet har varit om någon annan har listat om sig, säger Maja Johansson.

Mer personal

För att möta det ökade patientantalet har Capio Cityklinken utökat sin personalstyrka. Maja Johansson har anställt ytterligare en läkare (numera finns totalt tre stycken), samt även fått in en kurator, en arbetsterapeut och en sjukgymnast. Dessutom intensifierar man samarbetet med Dennis Johansson på Klippans Kiropraktormottagning, som hyr lokal av Capio Cityklinken sedan ett par år tillbaka.
– Dennis ingår i hälsovalet sedan årsskiftet, vilket gör att vi kan erbjuda hans tjänster till våra listade patienter, säger Maja
Johansson.
Kvar sedan tidigare finns fyra sjuk- och tre distriktssköterskor samt en BVC-, en diabetes- och en astma/KOL-sköterska.

Snabba remitteringstider

Fördelen med att vara en del av den stora Capio-koncernen är att man får ett bra så kallat flödesschema för patienterna. Det innebär att patienterna snabbt kan remitteras vidare inom Capio om det skulle behövas.
– Om någon behöver en endoskopi till exempel, då kan vi remittera vidare till Capio i Lund utan att det ska behöva bli alltför lång väntetid, säger Maja Johansson.

Samarbete med kommunen

Capio Cityklinken har också ett väl fungerande samarbete med Klippans kommun. Bland annat fungerar man som stöd till personalen inom hemsjukvård.
– Vi finns på ”stand by” under telefontid om hemsjukvårdspersonalen behöver oss. Dessutom ordnar vi en del läkarföreläsningar.