Bred kompetens och fulltecknad kalender

HP Borrningar i Klippan är Skånes största borrningsfirma. Företaget startade 1959 i Hallaröd. Efter några år gick flyttlasset till Klippan, där man varit verksamma sedan dess. HP Borrningar har jobb över hela södra Götaland.
– Vi har fullt upp för tillfället, och det rullar på väldigt bra, konstaterar en nöjd Mikael Johansson, ingenjör på HP Borrningar.

Vattenanalys

HP Borrningar arbetar inom en mängd olika verksamhetsområden. Till exempel kan man hjälpa sina kunder med vattenanalys.
– Vi kan kontinuerligt ta fram prover på kundernas vatten från deras grävda eller borrade brunn. Sedan tillhandahåller vi prisvärda vattenanalyser och kan även bidra med åtgärder för att rena vattnet om det skulle behövas, säger Mikael Johansson.
En tänkbar anledning till att vattentäkter kan påverkas negativt är snösmältning.
– Då kan en analys vara ett billigt sätt att kontrollera att vattensystemet fungerar som det ska, menar Mikael Johansson.

Borrningar

Förutom vattenanalys kan HP Borrningar också borra för vattentäkter. Man arbetar både med enskilda fastigheter och med bevattningsborrning för lantbruk. Det blir även en hel del kommunala jobb. HP Borrningar har också ett digert utbud av sänkpumpar.
– Vi hanterar effektivt pumpar i djupborrade brunnar. Vårt lager av pumpar är stort, och för att minimera driftsstörningar för våra kunder ser vi också till att alltid ha gott om reservdelar hemma, säger Mikael Johansson.
När det gäller borrning för bergvärme samarbetar HP Borrningar med olika värmepumpsinstallatörer kring bergvärme för villafastigheter.
– Är man villaägare kan bergvärme visa sig vara en bra investering, speciellt med tanke på de kalla vintrar som varit de senaste två åren, konstaterar Mikael Johansson.

Geoenergi

Ett växande verksamhetsområde hos HP Borrningar är geoenergi. Geoenergi är klassat som förnyelsebar energi, och kan ses som ett billigare och miljövänligare alternativ till fjärrvärme. Uttag och lagring av värme och kyla kan göras till kommersiella fastigheter som hyreshus, lagerlokaler eller varuhus.
– Just nu arbetar vi med att byta ut fjärrvärmen i 17 hyresfastigheter hos Thulehem i Lund mot geoenergi. Det blir en gynnsam investering för dem, både ur kostnads- och miljösynpunkt, säger Mikael Johansson