Vatten avbröt krig

Vatten förenar, sägs det. Men även söndrar – och kan ge stillestånd i krig.

Det senare inträffade vid Tranarp 1435. Erik av Pommern hade tagit över den danska kronan. Han hade infört den för svenskarna förhatliga Öresundstullen. Det blev bråk, svensk trupp leddes av Engelbrekt. Trupperna gick mot varandra 1434, men kom inte över Lagan i Halland och stillestånd slöts. Det varade ett år. Då bröt Engelbrekt in i Sverige, slog en liten trupp vid Luntertun (Ängelholm) kom till Rönneå vid Tranarp. Där stod trupperna mot varandra. Ingen vågade gå över Rönneå och stillestånd slöts.