Därför är vi med på Klippanshopping.se!

Monica Nilsson, H Nilsson El

– Allt som främjar handeln i Klippan är positivt. Det måste hända någonting som gör att fler kunder handlar hemma i Klippan. Jag tror att det kan vara positivt att prova nya kanaler att marknadsföra sig i, och därför tycker jag att Klippanshopping är ett bra initiativ.

Fredrik Kristiansson, Kickes Snickeri

– Det är många i Klippan som vet att jag finns, men det är många som inte vet det heller. Om folk då någon gång går in på Klippanshopping och söker efter snickerier och jag inte finns med, då tror de kanske att man inte finns. Jag tycker alltid det är bra med lokala grejer – det intresserar Klippanborna.

Ann Janson, KlippAnns Tyger

– Jag tror mer på Klippanshopping än Söderåsshopping, så jag välkomnar namnbytet. Klippan är ett tydligare namn. Söker man efter affärer här i närheten så söker man på Klippan och inte på Söderåsen. Jag hoppas att kunna attrahera nya kunder i och med att jag annonserar på Klippanshopping.

Magnus Wilhelmsson, Söndraby El

– Det är bra med lite aktivitet i Klippans handel. Vi vill synas så mycket som möjligt, och hoppas att kunna få fler kunder från ”kranskommunerna” eller vad man nu ska kalla dem för. Jag hoppas också att man genom Klippanshopping ska kunna nå många av de som kanske inte bor här men som arbetar på orten.

Stefan Savelind, Antennsystem Skåne

– För mig som har flyttat företaget hit från Sösdala för ett par år sedan är det bra att synas på så många ställen som möjligt. Jag har satsat allt mer tid och energi på att synas mer i Klippan, och då är Klippanshopping en bra kanal. Jag har konkurrenter som är inkörda och mer kända här i Klippan, och då måste man annonsera. Klippanhopping är bra på så sätt att det är en webbsida med mycket information där kunderna också kan ta del av erbjudanden.

Håkan Cronberg, ICA Kvantum

– Nätet är ett bra sätt att marknadsföra sig, speciellt bland de yngre. Det är inte många ungdomar idag som lägger pengar på en prenumeration på en morgontidning. Jag tycker det är bra att man som kund på Klippanshopping själv kan styra när man vill lägga erbjudanden. Syns man inte så finns man inte, och Klippanshopping är ett bra sätt att synas. Man kanske inte får respons på direkten, men all marknadsföring handlar om återupprepning, och till en så rimlig peng som man betalar för att vara med så är Klippanshopping ett bra sätt att synas.