Patrik vill bevara kungsfiskaren

Patrik Axelsson är ett välkänt namn i Klippans naturkretsar. På fritiden håller han nämligen igång Arbetsgruppen för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad i Klippan. Kungsfiskaren utsågs 1992 till Klippans kommunfågel av Skånes ornitologiska förening.
– Det beror nog på Sten Svensson, som arbetade med kungsfiskaren i Klippan i 45 år, de ville hedra hans minne, säger Patrik Axelsson.

Naturfotograf

Varifrån kommer då intresse för kungsfiskaren? Patrik Axelsson har så klart svaret:
– Ursprungligen kommer det från mitt fotointresse. Jag håller på med naturfotografi, och såg kungsfiskare ibland när jag var ute och fotograferade. Då kom jag ihåg att jag sett den som liten nere på Bruket där jag är uppväxt, och sedan började jag intressera mig mer och mer.

Tungt arbete

När man arbetar för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad läggs den mesta av tiden på att skapa häckningsplatser intill vattendragen i Klippan. Tidigare grävde Patrik ut så kallade brinkar, det vill säga ett lodrätt fall vid en strandkant. Dessa brinkar är en förutsättning för att kungsfiskaren ska kunna häcka. De gräver nämligen ut en cirka halvmeter lång tunnel i brinken och en bohåla längst in. Numera, när Arbetsgruppen för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad i Klippan fått ekonomiskt stöd från kommunen, arbetar han istället med konstgjorda brinkar där han iordningställer tunnel och bohåla . Men det är ett tungt arbete.
– Till en brink behöver man fyra ton sand, lermassor, sten och annat material, så det är många sandsäckar som måste flyttas fram och tillbaka. Det är inte ens alltid man kommer till med bilen hela vägen, logistiken är alltid ett problem, säger Patrik.

Trivs i naturen

Patrik lägger ner mycket tid på att skapa häckningsplatser för de kungsfiskare som finns i Klippan. Varje söndagseftermiddag är han ute minst ett par timmar.
– Jag trivs i naturen, och det har jag gjort ända sedan jag bodde på Bruket som liten. Där var det ju alltid nära till skog och mark.
Just i år finns det ännu mindre kungsfiskare i Klippan än brukligt, men i normala fall finns här mellan fem och sju par varje säsong.
– I år har det bara varit en häckning som jag känner till, det har tillkommit två nya kullar.

20 häckande par inom fem år

Patriks mål är att inom en femårsperiod kunna ha fått fram det tredubbla, det vill säga 20 häckande par. För att nå detta mål tror han att det behövs byggas ungefär femton häckningsplatser till, utöver de fem artificiella häckningsplatser som redan finns. När målet är nått hoppas Patrik på att kunna börja om i någon annan kommun.

Vill du vara med och sponsra Arbetsgruppen för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad i Klippan?
Se i så fall mer info på www.kungsfiskarprojektet.se