Parkeringsproblem i Klippan – redan 1927

Åter har frågan om parkeringsförbud på gator i centrala Klippan kommit på tal. Det är inte första gången. Redan 1927 krävdes förbud för all parkering i centrum. Nu gäller det enbart lastbilar.

Lastbilar stående på smågator inne i Klippans tätort skapar irritation och har lett till olycksincidenter. Krav har höjts att förbjuda lastbilsparkering i centrum. Det har skett tidigare. Under 1970-talet tog dåvarande trafiksäkerhetsrådet upp frågan. Det ledde till beslutet att ”uppmana lastbilsägarna” att inte parkera på smågatorna. Istället anvisades en inhägnad parkeringsplats på industriområdet. Det blev ingen succé.

Motivet då – som nu – för att parkera på gator i närheten av bostaden var inbrottsrisken. Lastbilar som står lite avskilt är begärliga mål för tjuvar. Det kan handla om stora värden som stjäls.

Krav på p-förbud i Klippan kom tidigt. Den 30 november 1927 tog Nils Andersson, ledamot i municipalfullmäktige, upp frågan. Han och andra irriterades på alla bilar som stod parkerade i centrum. Dock var hans förslag betydligt radikalare än dagens: ”Förbjud all bilparkering på gatorna i centrala Klippan. Ordna istället en särskild parkeringsplats”.

Skrivelsen och kravet överraskade municipalnämnden som svarade:
”Vi kan inte nu föreslå en lämplig parkeringsplats.” Frågan kom upp igen den 4 januari 1928. Nu var budskapet ett annat: ”Det finns inget behov av en parkeringsplats.” Samtidigt nämnde municipalnämnden att biltätheten bara var ”en och annan lastbil och enstaka personbilar.”

Nils Andersson nöjde sig inte med detta. Han skrev till ”landsfiskalen i Gråmanstorps distrikt” och påtalade problemet. Landsfiskalen lovade: ”Föreskrifterna som finns ska noggrant tillämpas.”