Tävling

Från och med den 29 mars kommer Söderåsshopping varje månad att ha en egen, webbexklusiv tävling.

För att marknadsföra sidan har Adapt Media bland annat spridit 3000 nyckelringar med Söderåsshoppings logotyp runt om i utgivningsområdet. Nu ”gömmer” vi också fem virtuella nyckelringar i företagsregistret. Din uppgift är att hitta dessa. Maila sedan de fem företagsnamn på vilkas sidor du hittat nyckelringarna till tavling@soderasshopping.se. Fem vinnare får två biobiljetter vardera. Vi behöver ditt svar senast den 8 april. Vinnarna presenteras på Söderåsshopping den 15 april.
Lycka till!