Många sökningar på Söderåsshopping!

Söderåsshopping har på kort tid blivit mycket välbesökt.

Sedan starten den 25 januari och fram till tryckdatum för tidningen du nu håller i din hand (17 mars) har 6508 besök gjorts i företagsregistret. Det ger ett snitt på nästan 1000 besök i veckan. Det mest enskilt besökta företaget har på samma tid haft 112 sökningar. Söderåsshoppings eget sökregister, där man som användare kan söka på företagsnamn, har använts över 500 gånger, och 143 olika föreningar har haft nästan 2400 besök. Detta är ett bevis på att Söderåssshopping har ”satt sig” ordentligt, och ett bra argument för ännu fler företag att ”hoppa på tåget”.