Klippans kommun – bättre och bättre

Klippans kommun blir allt bättre att bo och leva i. Det visar den enkät som Statiska Centralbyrån (SCB) har gjort vartannat år sedan 2005. Allt fler väljer att flytta till Klippans Kommun.

I slutet av 2009 fick 1 000 kommuninvånare en enkät som handlade om hur det är att bo och leva i Klippans kommun. En likadan enkät genomfördes 2005 och 2007. Nästan hälften av alla tillfrågade svarade på enkäten den här gången och SCB har nu analyserat svaren. En jämförelse av resultaten sedan 2005 visar glädjande att Klippans kommun hela tiden flyttat fram positionerna. Inom i stort sett alla områden har betyget ökat efter hand.

Särskilt bra blev resultatet som rör Klippan som en plats att bo och leva på. Hela 39 % av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Totalbetyget hamnade på 62 poäng av 100. Gränsen för godkänt ligger vid 40 poäng.

En annan del av enkäten handlar om de kommunala verksam-heterna. Också här blev slutomdömet väl godkänt – 57 poäng.

Mest nöjda är invånarna med räddningstjänsten som tillsammans med VA-verksamheten fick runt 80 poäng. Höga betyg gick också till renhållningen, miljöarbetet, gymnasieskolan och fritid/kultur.

Sämst gick det i den enkätdel som rör inflytande. Här blev slutomdömet bara aningen över godkänt, 41 poäng. Ett resultat som vi delar med andra kommuner som också genomfört enkäten.

Ser man bara till befolkningsutvecklingen verkar det också vara så att Klippan är en bra kommun att bo i. Åtta år i rad har antalet invånare i kommunen sakta men säkert ökat och den 31 december 2009 var vi 16 382 invånare. Det är attraktivt att flytta till vår kommun.

Vi försöker hela tiden ge våra invånare en service och ett utbud som motsvarar vad som efterfrågas – och gärna lite till. Då måste vi också veta vad klippanborna tycker: vad är bra och vad kan bli bättre. Du alltid välkommen att lämna synpunkter på våra verksamheter via www.klippan.se eller per telefon via växel 0435-280 00.