Klippans musikkår

Vårkonserter med Klippans musikkår

För att hälsa våren välkommen fick Klippans kommuns alla äldreboenden besök av Klippans musikkår på första maj. Det spelades vårmelodier och marscher vilket sprider glädje hos alla och envar. Vårkonserterna har blivit en kär tradition.

Klippans musikkår är sedan något år tillbaka ständig mottagare av medel från Sture Wetterbergs stipendiefond. Tack vare stipendier har musikkåren kunnat investera i en ny högtalaranläggning att användas vid konserter, bland annat kommer den att användas vid konserten i Portugal i sommar.