Christian Åström, Klippans RC klubb

Swedbank belönar lokala idrottsledare

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse, inte bara för enskilda individer, utan också för samhällets utveckling i stort. Swedbanks ägarstiftelse hyllar lokala idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten genom att dela ut idrottsledar­stipendier till idrottsledare eftersom de har stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Christian Åström, Klippans RC klubb

I Klippan fick Christian Åström från Klippans RC klubb stipendium för sina insatser för barn och ung­domar samt för föreningens inkluderande av barn med olika funktionsvariationer. Här är alla välkomna under devisen ”Come as you are, leave like a star”.

Majken Heino, BK Friska Viljor
Majken Heino, BK Friska Viljor

Majken Heino, BK Friska Viljor

I Perstorp tilldelades Majken Heino från bowling­klubben Friska Viljor, stipendium för sitt engagemang att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och fostra framtidens bowlingsspelare.

Båda stipendiaterna får 10 000 kr var för sina goda ledar­insatser och att de genom sitt ledarskap har skapat en trygg, lustfylld och välkomnande miljö för barn och ungdomar.