Foto: Shutterstock

Dags att fira studenten

Begreppet ”studenten” härstammar från tiden då gymnasie­utbildningen i Sverige avslutades med en stor muntlig tentamen. Den slutliga tentan kallades för gymnasie­examen, vid ett godkänt resultat på tentan kunde eleverna avsluta sina gymnasiestudier. Klarade du inte tentan fick du gå ut bakvägen utan student­mössan. Just studentmössan har sedan 1862 varit ett märke för att man tagit examen.

1968 försvann den gamla studentexamen och under 70- och 80-talet var det ovanligt med större firanden i samband med gymnasie­avslutningar. Först på 1990-talet ökade studentfirandet och blev mer vanligt. Idag får alla elever vara med och ”ta studenten” när de har läst tre år på gymnasiet. Alla får bära studentmössa och göra det så kallade ”utspringet” från skolbyggnaden. 

Till traditionen hör att familjen håller upp ett plakat med namn och bild på studenten, ofta med ett fotografi från barndomen. Det hör till att eleverna har studentklänningar eller studentkostymer. Avslutningsvis hålls en studentmottagning i hemmet med festlig mat, tårta och presenter.