Hjärt-Lungräddning. Foto: Shutterstock

Bli Sms-livräddare

Den 3 januari införde Region Skåne systemet Sms-livräddare som gör det möjligt för HLR-utbildade invånare att ingripa vid ett misstänkt hjärtstopp utanför sjukhuset. Frivilliga livräddare är ett sätt att öka chanserna till tidig hjärt-lungräddning och tidig defibrillering med en hjärtstartare.

Så fungerar det

När ett 112-samtal om hjärtstopp kommer in larmas upp till 30 frivilliga via en app i mobilen. Systemet letar efter livräddare som befinner sig i geografisk närhet som antingen får till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja hjärt-lungräddning alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet. Syftet är att påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt i väntan på ambulans eller räddningstjänst.  
– Införandet av Sms-livräddare ett viktigt komplement till vår redan befintliga larmkedja. Jag ser bland annat en tidsvinst för start av hjärt-lungräddning och möjlighet till tidig defibrillering med en hjärtstartare i områden där det tar längre tid för ambulans eller räddningstjänst att nå fram, exempelvis på landsbygden, säger Cecilia Andréll, regional HLR-samordnare.

Kunskap i hjärt-lungräddning

Alla invånare som har kunskap i hjärt-lungräddning, är över 18 år och har en vilja att hjälpa sina medmänniskor kan ansluta sig till systemet genom att ladda ner appen och registrera sig. Fri­villiga livräddare kan larmas ut till drabbade över åtta år, i ärenden där larmoperatören bedömer det lämpligt. Utlarmning kan ske mellan klockan 7 och 23.