Söderåsportalen.se

Hjälp föreningslivet!

I 10 år har Föreningssidan i Söderås­journalen varit en viktig del för för­eningar att synas och nå ut. Från att ha varit en plattform för att informera om sin verksamhet har sidan blivit en sida som uppmärksammar och lyfter fram föreningar och dess ungdomar. Förenings­livet är en motor i ett hållbart samhälle. Varje förening är en mötesplats för barn och ungdomar att träffas och utveckla färdigheter samt bli en del av samhället. 

Genom åren har det funnits företag som sponsrat och sett till att föreningssidan kunnat leva vidare. Kostnaderna för administration, layout, tryckning och distribution bärs av sponsorerna och möjliggör ett levande föreningsliv. Tyvärr har antalet sponsorer minskat samtidigt som kostnaderna har ökat. Vi vill gärna att fler företag vill bli sponsorer och stötta föreningslivet.