Är Luciatraditionen värd att tas upp igen?

Lucia vid Pappersbrukets söndagsskola 1926. Foto: Axel Blomgren/Blomgrens arkiv

Förr arrangerade Lions Club Klippan Luciaomröstning med presentation och bild i tidningen. Men i likhet med många andra kommuner har det traditionella luciafirandet där en lokal lucia, ofta med presentation och bild i tidningen, röstas fram, försvunnit. Utseendefixering, förlegad könsroll och svalnat intresse. Till och med bråk om vilka som ska få delta i tävlingen. 

Frågan är Klippans kommun ska återuppliva traditionen med Lucia som röstas fram och som representerar kommunen. Det finns en tradition långt tillbaka i tiden med Luciakröning, Luciatåg och ljusstämning inför jul, är den värd att ta upp igen i Klippan?

Foton: Axel Blomgren/Blomgrens arkiv