Världsskrattdagen 7 maj

Skrattets hälsoeffekter är underskattade enligt läkare världen över. 

Oavsett ålder borde vi alla skratta ännu mer. Skratt är något vi ska ta på allvar. Just humorn är det första som försvinner hos en stressad person. Kom ihåg att leenden och skratt smittar. Det finns en ”leendereflex” som innebär att om du ler mot en person, kommer den personen reflexmässigt att vilja le tillbaka.

Det här bidrar skrattet till:

  • Sänker blodtrycket och minskar förmodligen risken för hjärtsjukdom.
  • Får oss att bränna fett. Det går åt energi och på så sätt har skrattet samma effekt som träning.
  • Är bra för immunförsvaret
  • Minskar risken för utbrändhet
  • Är smärtstillande