Solpaneler ger energi hos Er Byggare

Er Byggare har en lysande framtid

Er Byggare har en lysande framtid

Byggföretaget Er Byggare i Klippan har en tydlig affärsidé om att vara ”ett bygg­företag som präglas av service och kvalitet från idé till färdigt resultat. Med kunden i fokus och ett uttalat miljötänkande bygger vi för kunder som kräver något utöver det vanliga.” Lägger du till miljöpolicyn får du fram att Er Byggare är ett hållbart samhällsbyggande byggföretag som inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet med miljö och klimat i fokus vilket även syns i handling. 

Elbilar hos Er Byggare
Stefan visar hur lite utrymme batteripaketet tar på de nya transportbilarna.

Den senaste satsningen är att samtliga fordon på företaget är eldrivna och att det monterats solpaneler på taket som producerar el motsvarande alla drivmedels- och uppvärmningskostnader av lokalerna. 10 st laddstationer och lika många fordon finns på företaget.

– Vi installerar själva solpanelerna och ska ha lika många solpaneler till som vi redan har. Tidigare har vi haft kostnader för diesel på 250-300 000 kronor om året, nu blir vi helt självförsörjande. Hade vi köpt en ny dieselbil ligger kostnaden på 27 000 kronor/år och bil i skatt. Nu är det istället 360 kronor/år och bil i skatt. Elbilarna är dyra att köpa in men de betalar snabbt av sig och de är bra för miljön med, säger Stefan Lindqvist.

Genom sina satsningar blir Er Byggare ett av de första elektrifierade och hållbara bygg­företagen i Sverige. 

Hållbarhet i alla led

Flismaskin hos Er Byggare
En gång om året kommer det en flismaskin som flisar allt och säljer flisen vidare.

Arbetet mot hållbarhet har gjort att samtliga lysrör bytts ut mot LED-lampor. På gården samlas allt rivningsmaterial i trä och delas upp i rent respektive behandlat trä för att optimera återvinningen. Även här finns ett miljötänk och en strävan mot ekonomisk hållbarhet.

– En gång om året kommer det en flismaskin som flisar allt och köper materialet som flisas vilket de sedan säljer vidare. Genom att återvinna kan vi bidra till ökad hållbarhet, förklarar Stefan.

Allt rivningsmaterial som snickarna kommer hem med på släp sorteras i skrot, elavfall, kablar, aluminium, koppar, gips, brännbart, schakt och restavfall. Detta har gjort att de tömmer restavfall endast var fjärde vecka. Resten lämnas in för återvinning och återbruk.

Vägen till ett hållbart samhälle har många vägar och Er Byggare försöker följa varje steg, från energieffektivisering och miljö­tänk till att skapa ekonomisk hållbarhet. Miljö och hållbarhet är en fantastisk affärsmöjlighet utan att göra avkall på kvalitet eller vad företagen gör utan istället att tänka efter på hur olika saker görs.