Foto: Pixabay

Dags för majbrasa 

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Enligt tysk tradition var natten mellan den sista april och första maj ett tillfälle för häxsabbat, då häxor red på kvastar eller getter för att möta djävulen. 

Till Sverige kom den tyska högtiden under medeltiden. De tyska sederna smälte samman med de svenska utsläppen av boskap för sommarbete, då eldar användes för att mota bort rovdjur.

Valborgsfirandet på medeltiden var förknippad med ungdomar och deras festande. I de gammaldanska områdena – Skåne, Halland och Blekinge – gick pojkar och flickor runt i byarna och uppvaktade bönderna. Att tända en majbrasa hör sedan dess till traditionen på Valborg. Namnet ”majbrasa” beror på att vi idag firar maj månad och vårens ankomst. Det är dock inte överallt i Sverige som man kallar elden för majbrasa.