Söderåsportalen.se

Ta vara på vårt kulturarv

Det finns en stolt industrihistoria i Klippan som Bruksspelet tar upp och förmedlar varje år på sin teaterscen inne på Bruket.

Skånsk papperstradition har sina rötter långt bort i historien, från pappersmöllan vid Herrevadskloster, vilken var Danmarks första. När Skåne blir svenskt 1658 övergår pappersbruket i svenska statens ägo. 1772 kom bruket i privat ägo. Klippans bruk installerade 1832 Sveriges första pappersmaskin. Genom alla år har Bruket vidmakthållit och utvecklat kulturarvet och verksamheten. I år firar Bruket 450 år och firandet kommer att bjuda på ett helt nytt kulturområde. Lördagen den 22 april blir det Öppet Hus på fabriken och guidade rundvandringar på området. Klippans musikkår spelar.

Genom att knyta an till vår historia och blicka mot framtiden har Bruket genom alla år överlevt och sysselsatt människor. En
liknande anda finns det i Klippan centrum och köpmännen. Istället för att ge upp, som i många andra centrum, lever affärslivet vidare i Klippan. Butikerna och köpmännen är ett kulturarv som är värt att bevara. Vill vi bevara ett livfullt centrum med butiker och restauranger krävs det att vi handlar av butikerna idag för att de ska finns kvar i framtiden med.

Kanske skapade köpmännen en ny tradition med påskfirande i Klippan tillsammans med Klippans kommuns elever på både vuxen­utbildningen och gymnasieelevernas UF-företag? Är det framtidens kulturarv vi skapat och som vi hoppas förs vidare? Vi får väl se.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare