Släktforskarvecka

Åsbo släkt- och folklivsforskare hade öppet hus när det var släktforskarvecka. 

Det fanns möjlighet att leta efter släktingar i databaserna och få hjälp av kunnigt folk. I Ljungbyhed, vid militärhistoriska muséet kunde man få hjälp att söka i knektregistret. Mats Pettersson hade rundvandring om det gamla Klippan utifrån Blomgrens bilder. Sist men inte minst höll Eva Magnusson en rundvisning inne i S:t Petri kyrka, arkitekten Sigurd Lewerentz mästerverk, som innehåller många snillrika detaljer som att ingen sten är tillhuggen, precis som människan duger alla som de är oavsett form.