Foto: Pixabay.com

Du gamla du fria

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Det var på Skansen som firandet av Sveriges nationaldag, eller svenska flaggans dag som den ursprungligen kallades, startade den 6 juni 1893. 

Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till åminnelse av Gustav Vasas val till kung 1523 och av 1809 års regeringsform. Den blev officiellt Sveriges nationaldag 1983. Innan dess kallades den för svenska flaggans dag.

Ihop med nationaldagen sjungs nationalsången, skriven av Richard Dybeck född den 1 september 1811 i Odensvi i Västmanland och utbildad jurist. Richard trivdes dock inte med arbetsupp­gifterna som jurist utan det var fornforskningen som han levde för. Trots att han saknade formell utbildning lyckades det honom att under cirka 30 år få bidrag till sin forskning från Svenska Vitterhetsakademien. Han var mera folkupp­lysare än vetenskapsman med ett brinnande intresse för folksagor och danser. Nationalsångens melodi är tagen från en gammal folk­visa. En sak som gör Sveriges nationalsång unik är att den inte är officiellt antagen genom ett politiskt beslut, utan endast genom tradition. Ett antal riksdagsmotioner har under åren lagts om att göra ”Du gamla, du fria” till officiell nationalsång, men de har avslagits.