Söderåsportalen.se

Det finns ett engagemang kring Söderåsen!

Många valde under pandemin att stötta lokala företag och butiker i högre grad. Nu när kriget härjar i Ukraina och människor tvingas fly ställer människor upp här lokalt och engagerar sig för människor på flykt. Det visar den humanism och medmänsklighet som finns kring Söderåsen. Ingen kan göra allt men alla kan bidra med något. I skymundan av kriget i Ukraina har de lokala politikernas arbeten i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige fortsatt. Det enträgna arbetet är centralt för demokratin, men det är samtidigt en tillvaro som allt färre tycks intresserade av. Det är tydligt att det finns ett politiskt intresse, men få vill lägga ner sin fritid och engagemang på ett politiskt parti.

Allting hänger ihop. Vill vi vaccinera oss mot maktfullkomliga män och despoter krävs det att engagemanget även finns på hemma­plan. När det diskuteras politik i exempelvis sociala medier måste det finnas en nolltolerans mot hat och hot. Här behöver rikspolitikerna och politiska journalister föregå med gott exempel. Att öppet visa sitt stöd kan göra en stor skillnad för de politiker som främst är vana vid att möta kritik. När få är engagerade blir det ännu viktigare att stötta de som vågat ta steget in i politiken. Hörnstenen i vår demokrati är det lokala engagemanget. Att göra det attraktivt att tillbringa sin fritid på politiskt engagemang och få dem som blivit aktiva att vilja stanna kvar borde vara högprioriterat.

Hur vi behandlar våra medmänniskor till hur vi väljer att stötta lokal handel till att hjälpa människor i vårt närområde, allting hänger ihop. Alla fantastiska människor som visar medmänsklighet är det som skapar det goda samhället. Är det något vi kan konstatera är att det råder en stark medmänsklighet och omtanke bland människorna i Klippans kommun. Det är ett engagemang som gör samhället starkt. Var stolt över att du bor här bland alla andra fantastiska och engagerade människor.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare