Nominera Årets Entreprenör 2021

Nya utmärkelser riktade till näringslivet…

Klippans kommun har sedan länge delat ut Näringslivspriset och Köpmanspriset till det lokala näringslivet. Det har nu gjorts en översyn av priserna och för att bli mer anpassade till omvärldens krav samt kommunens mål och visioner har det beslutats att de tidigare ersätts med två nya utmärkelser, Årets Tillväxtföretag och Årets Entreprenör.

Den nya utmärkelsen Årets Tillväxtföretag grundar sig till viss del på SYNA:s utmärkelse ”Årets Tillväxtkommun”, där Klippans kommuns företag de senaste sex åren hållit sig på topp tre i Skåne. Allmänheten kommer som tidigare få möjlighet att nominera kandidater till ett av priserna, Årets Entreprenör. Till båda utmärkelserna kommer en prissumma om 10 000 kr.

Du kan läsa mer om både vilka som mottagit de tidigare priserna och de nya utmärkelserna på kommunens hemsida under fliken ”Näringsliv & Arbete”.

Årets Tillväxtföretag

Priset har som syfte att lyfta fram kommunens tillväxtföretag. För att klassas som ett tillväxtföretag ska det den senaste treårsperioden haft en uthållig hög tillväxt, ha nyanställt samt ökat sin omsättning samt gått med vinst mellan de senaste två årsboksluten.

Företaget ska bedrivas som aktiebolag, ha sitt säte i Klippans kommun, driva ett aktivt miljöarbete och ses som en god ambassadör för Klippans kommun.

Årets Entreprenör

Priset har som syfte att lyfta fram företagare, som uppvisar nyskapande kreativitet samt driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Vägledande kriterier för utnämnandet är att pristagaren ska vara en sann entreprenör, ses som en god ambassadör för Klippans kommun och ha sitt säte här. Företaget ska bedömas ha en ekonomisk uthållighet samt ha varit verksamt i minst tre år. Dessutom ska det drivas ett aktivt miljöarbete inom företaget.

Nominera här

Gå in på www.klippan.se/naringsliv för att nominera din kandidat!