Söderåsportalen.se

Civilsamhällets styrka

Det finns en inneboende kraft bland människorna kring Söderåsen. Entreprenörer, handlare och föreningsmänniskor gör samhället starkt. Julskyltningar, julmys och julmarknader har visat betydelsen av att var och en bidrar. Inte minst ska Lions insatser lyftas fram.

Civilsamhället har historiskt sett spelat en avgörande roll i utvecklingen av vår välfärd och demokrati och gör det än idag. Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Att vara delaktig och bidra gör oss alla starkare.

Styrkan hos människor i alla delar av vad som förenar oss, Söder­åsen, är enorm och det försöker vi lyfta fram i 2021 års sista Söderås­journalen. Föreningslivet, samarbetet som ger oss matmarknader, julmarknader mm. Det kan vara musikscenen och maten på Norrehus, Bjärhus eller Sånnagården, julmarknader och inte minst ResTeamet som ordnar resor ut i världen. Med dessa orden önskar vi God Jul och Gott Nytt År. Stort tack till alla annonsörer som får tidningen att gå runt!

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare