Destination Söderåsen går in i slutfasen

Fredrik Kocon som är projektledare för LEADER-projektet Destination Söderåsen berättar om framtidens planer.

Nu är projektet Destination Söderåsen snart slut. Vad händer efter?

– Det är med glädje vi kan se att oförutsedda händelser tvingat oss att tänka om och använda projektet för att framtidssäkra destinationen utifrån hållbarhet, självmarknadsföring och kunskapsöverföring. Vi har lyckats genomföra mätbara aktiviteter utifrån en vision och marknadsföringsplattform skapad gemensamt med näringen. Vi har byggt upp grunden för ett lärande och en akademi som är tillgänglig 24 h om dygnet 7 dagar i veckan.

– Vi har även fått igenom ett tvåårigt projekt som tar vid där nuvarande projekt slutar. Det innebär att det konkreta arbetet med att ligga i framkant inom hållbarhet, självmarknadsföring och kunskapsöverföring kommer utvecklas och praktiseras vidare. Utöver detta kommer fokus ligga på att bygga upp nätverk av servicepunkter för besökarna på olika platser på och runt om Söderåsen. Med servicepunkter menas platser som erbjuder mer än sina egna primära tjänster. Tex. kan det vara ett boende som erbjuder cykeluthyrning genom samarbetspartners m.m.

På vilket sätt har projektet skapat värde för Söderåsens verksamheter?

– Söderåsens verksamheter har varit med att utarbeta visionen, varumärket och kravställning på utbildningar. Projektet har tillsammans med verksamheterna skapat en plattform som bidrar till att vi både kan utvecklas och marknadsföra oss som en hållbar destination. 

Vad händer i det nyligen beviljade projektet Söderåsen 2.0?

– Söderåsen 2.0, som startar efter årsskiftet, möjliggör samarbeten på en ny nivå genom att både lyfta Söderåsen och dess portar/områden med fokus på hållbarhet och kundupplevelse. I grova drag handlar det om att i Söderåsen 2.0 ska vi tillsammans stärka platser på Söderåsen som tex. Billesholm, Kågeröd, Tingvalla, Ljungbyhed, Röstånga med flera. Projektet ska även vara en katalysator för att skapa kundupplevelser och event på dessa platser.