Hörselspecialisten växer

Efter flytten till nya fräscha lokaler är det dags att växa vidare med ytterligare en legitimerad audionom när Lena Ismail hälsas välkommen i teamet.

– Lena är nyutexaminerad och har bra förståelse för människor med hörselnedsättning, hon brinner för god service och vill gärna vara med och bidra med bättre hörande till alla som har behov utav den hjälpen. Det känns bra att Lena är genuint intresserad av hörselfrågor och bidrar med sina kunskaper, säger Monika.

Lena själv är glad och ser fram emot arbetet som audionom.
– Som nyutexaminerad är det mycket nytt men jag trivs väldigt bra och alla patienter är så under-bara samt förstående med att jag är ny här. Hörsel-nedsättning är en fråga som engagerar mig och ligger mig varmt om hjärtat. Jag utgår ifrån att alla förtjänar att höra och att det är en fråga om livskvalitet. Det finns en lösning på nästan alla hörselproblem, säger Lena. Vidare menar hon att ingen ska behöva vänja sig vid att inte kunna höra ordentligt.

Hörapparater är din hjälp i vardagen

Hörselnedsättning är ett växande folkhälso­problem, och andelen med hörselnedsättning ökar i alla åldrar. Hörselnedsättning är något vanligare bland män än bland kvinnor, över hälften, närmare 723 000 som är i yrkes­verksam ålder (16-64 år) har någon slags hörselnedsättning, enligt Hörsel­skadades Riksförbund.

Hörselspecialisten kan i och med att Lena förstärker teamet numera erbjuda REM mätning (Real Ear Measurement) som innebär att man kan mäta hur hörapparaterna ska förstärka för den hörselskadade och man behöver inte förlita sig endast på tonaudiogrammet.
– Region Skåne ställer för närvarande inget krav på att man ska erbjuda REM-mätningar, detta väljer vi att erbjuda våra patienter för att ytterligare öka vår servicenivå, säger Monika.

Hörselspecialisten är fortsatt leverantörs­oberoende vilket gör det lättare att individ­anpassa utifrån olika modeller på hörapparater.
– Vi erbjuder även andra tjänster så som individuellt gjutna hörselskydd, hjälp med ansökan samt genomförande utav arbetsplatsanpassningar mm. Vi har nu åter igen möjligheten att erbjuda föreläsningar om hörselnedsättningar och vilken hjälp man kan få. Vid behov kan vi göra hembesök där en snabb tonscreening eller en justering (på de flesta apparater) kan utföras. Dessa tjänster är mest menade för personer som är rörelsehindrade, samt de som inte har möjlighet att ta sig till vår mot-tagning, hälsar Monika.

Det krävs ingen remiss för att besöka Hörselspecialisten utan du kan ringa och boka tid för undersökning själv.
– Alla (från 20 år och uppåt) som upplever att de hör sämre, som redan har hörapparat eller har frågor kring sin hörsel är välkomna till oss för att få hjälp. Alla som går härifrån ska känna sig nöjda med besöket, avslutar Lena.