Uppskattat och uppmärksammat företag

Anna Lewijn med en av sina haflinger­hästar.

Söderåsens turridning är finalist i ”Årets spjutspetsföretag” som arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen.

Anna Lewijn har byggt upp Söderåsens turridning till att bli ett populärt företag med ett tiotal anställda guider. Idag är turridningen fullbokad sju dagar i veckan. Tidningen Land har uppmärksammat företaget för dess bas i jord, skog och landsbygdens miljö och som ett hållbart och innovativt företag.

Söderåsen på hästrygg

Ridande på haflingerhästar rider man i små grupper i Söderåsens nationalpark, såväl nybörjare som erfarna ryttare. Turer finns från 45 minuter till sex timmar där huvudprodukten är en tvåtimmars tur med fika i skogen. På gården finns också övernattningsmöjligheter med en stuga och ett Bed & Breakfast.

En hög efterfrågan av turridning har gjort att Anna investerat i åtta nya haflinger­hästar.
– Det är jättekul att många bokar turridning men hästarnas välbefinnande går främst. Fler hästar innebär att de får mer återhämtning och att nya och gamla hästar kan gå parallellt på ett rullande schema och avlasta varandra, förklarar Anna.

Samarbetar lokalt

Det finns många anledningar till att Söderåsens turridning är finalist i ”Årets spjutspetsföretag”, inte minst är det hur Anna samarbetar med sina grannar, handlar och anställer lokalt i största möjliga mån. Söderåsens vackra natur i kombination med upplevelsen i sadeln på en haflingerhäst är obetalbart. Med hjälp av varandra visar Söderåsens turridning vägen till framgång.