Klippans näringslivspris till MOM-Events & Förarcoaching AB

Kommunstyrelsen i Klippan utser årligen en företagare som erhåller kommunens näringslivspris på sammanlagt 12000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut till personer eller företag som utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun och som uppvisar en nyskapande kreativitet och driver sin idé eller verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Kommunens näringslivschef nominerar fem kandidater som bidragit till stärka varumärket Klippan och agerat som en god ambassadör för vår kommun, haft en god och hållbar ekonomisk utveckling samt, om pristagaren är ett företag, innehar kollektivavtal. 

Årets nominerade kandidater till näringslivspriset var:

 • Emils Frakttjänst AB, Emil Olsson
 • Nordic Sea Angling, Jimmy Andersson
 • Resteamet Klippan AB, Lennart Olsson
 • MOM Events & Förarcoaching AB, Mikael Bern & Ted Johansson
 • Chemical Equipment Scandinavia AB, Bengt Thomasson & Roland Gustafsson

Årets pristagare av kommunens näringslivspris, MOM-Events & Förarcoaching AB, utsågs med följande motivering:

”Mikael Bern och Ted Johansson har under flera år drivit MOM-Events & Förarcoaching AB framgångsrikt och med god tillväxt. Genom sin förmåga att våga fatta svåra beslut och sin målmedvetenhet, har de snabbt ställt om verksamheten med anledning av den pågående pandemin. De har lyckats med att hålla kvar de flesta av sina tidigare kunder och samtidigt skaffat sig nya. Skåne Truck Show och andra publika event har fått pausas och fokus ligger idag på förarutbildningar som drar deltagare från hela Sverige till Ljungbyheds Motorbana.

Området har blivit ett nav för utbildning av polis, tull, räddningstjänst samt andra samhällsviktiga verksamheter. Den motorrelaterade verksamheten och det starka samarbetet med andra företagare har bidragit till flera nya etableringar av verksamheter, som även är en del av den framtida fordonsutvecklingen.

Mikael och Ted är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av Ljungbyhed Park och de skapar stolthet för orten. Genom sitt entreprenörskap och att vara måna om sina kunder, har de skaffat sig ett gott renommé och är båda goda ambassadörer för Klippans kommun.”

Läs mer om priserna på: www.klippan.se/naringslivarbete/fordigsomarforetagare/priserutmarkelser

Ted och Mikael är stolta och glada över priset och förklarar att det har krävts hjärta och passion för att lyckas.
– Hedrande att få priset och roligt att uppmärksammas. Vi har investerat mycket och anledningen till att vi har lyckats är bra kunder och ett stort nätverk som möjliggjort utvecklingen.


Tidigare vinnare av Näringslivspriset 

 • 2019 Fredrik Hjorth och Stefan Lindqvist, Er Byggare
 • 2018 Anna Lewijn, Söderåsens Turridning
 • 2017 Stefan Tullsson
 • 2016 Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB
 • 2015 Svenska pappersbruket AB
 • 2014 Edyta och Piotr Pitula, Städpatrullen i Klippan och Nordvästra Skåne AB
 • 2013 Bengt Wetterberg, Adapt Media 
 • 2012 Föreningen Smaker från Söderåsen
 • 2011 Rikard Olsson, MO-Service El och Hushåll AB
 • 2010 ÖMT Åkeri AB och Magnus Anderssons Transport AB
 • 2009 Per Bengtsson och Leif Bengtsson, Bentec AB och Flexoart AB
 • 2008 Ulf Frank, Ulf Franks Skogshantering
 • 2007 Ronny Andersson, Celest Paper
 • 2006 Bengt Thomasson, Mec-Com Klippan AB
 • 2005 Lennart Börjesson

Se hela listan på vinnarna av näringslivspriset, från 1979 till, nu på www.klippan.se/naringslivarbete/fordigsomarforetagare/priserutmarkelser