Söderåsportalen.se

Var stolt över vår lokalhistoria

Vad gör ett samhälle starkt? Det är en fråga som många har olika svar på. Eller mer lokalt, vad är det som gör Klippan starkt och attraktivt? Givetvis är de fysiska förutsättningarna viktiga och naturen spelar stor roll. En viktig faktor som ofta glöms bort är historien och rötterna i hembygden. Människor kring Söderåsen är stolta över sin hembygd, det finns en stark gemenskap och en historisk kontext som skapar en gemensam referensram, ett gemensamt minne och det skapar ett samhälle. Heléne Lindqvist bidrar i högsta grad till detta genom Bruksspelet och Mats Pettersson med flera genom sitt arbete i hembygdsföreningen och att bevara och tillgängliggöra foton genom historien. Årets kulturpristagare, Lasse Månsson, är i sin roll som bokhandlare ett kulturellt nav. Den fysiska bokhandeln spelar en särskild roll för kultur och bildning på sin ort. Utan Lasse Månsson hade vi varit bildningsmässigt och andemässigt fattigare, det finns inga datorsystem som kan ersätta en kunnig handlares förmåga att ge goda råd om läsning.

Lokalsamhällen behöver en gemensam historia och personligheter som sticker ut tack vare sitt intresse och passion. Det bidrar till en framåtanda och starkt näringsliv med lokal utveckling. När vi vet vem man är och vad som gör att man ska vara glad och stolt över att bo just här skapas en öppenhet och nyfikenhet att möta andra. Att känna sig trygg i vem man är och sin historia gör att vi kan möta andra och lyssna, lära och umgås.

Vi ska vara stolta över Klippan och Söderåsen. Genom att vara starka tillsammans och med vetskap om vår historia möter vi framtiden tryggare.

/Daniel Kristensson, ansvarig utgivare