Foto: Michael Held/unsplash

Blott Danmark ingen nationaldag har

Foto: Michael Held/unsplash

Den 5 juni firar Danmark grundlagsdagen som är motsvarigheten till Sveriges nationaldag.

Skillnaden är att Danmark firar den första grundlagen som stiftades 1849. Dagen kan ses som ett firande av den danska demokratin och politiker från de olika partierna håller tal runt om i landet. Är det någon som hör till den danska grundlagsdagen är det ”Smørrebrød”.