Information från LEADER-projektet Destination Söderåsen

LEADER-projektet Destination Söderåsen arbetar vidare med sitt uppdrag att sätta Söderåsen på kartan och bidra till “hållbara verksamheter med nöjda besökare i en välkänd destination”. Så här berättar några av Söderåsens företagare om varför de valt att vara med i projektet.

”Söderåsens Forsgård har ett brett erbjudande och stor kapacitet som är rätt i tiden. Genom LEADER-projektet så har vi lyckats identifiera strategier som gör att vi når rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och med rätt erbjudande på ett effektivare vis. Vi har fått bokningar av kunder i nya kanaler, fått ut vår information på ett nytt sätt och vi vet nu hur vi ska skapa fler ambassadörer och hur vi ska lägga våra resurser så att det blir hållbart.”
/Ulrika Stengard-Olsson, Söderåsens Forsgård i Åstorp


”Vi har under en längre tid varit inne i en fas där vi investerat och byggt för framtiden. LEADER-projektets arbete med att stärka varumärket Söderåsen, samla in utbudet genom att tillgängliggöra bildarkiv, skapa kampanjer och bidra till utvecklingen skapar en förutsättning för Söderåsen att blir självmarknadsförande. Det gör att vi får ett starkare erbjudande tillsammans!” /Björn och Henrik Gibrand, Lydinge Resort i Åstorp


”Söderåsen är ett starkt varumärke som vi nu använder i vårt senaste bolag “Söderåsen mat och event”. Vi har vår utgångspunkt på Ljungbyhed Park, nära ingången till Söderåsens nationalpark. Vårt samarbete med LEADER-projektet har hjälpt oss strukturera upp vårt arbetssätt för ökad effektivitet vilket innebär att vi får mer tid att lägga på marknadsföring, kundbearbetning och samarbeten med fler verksamheter på Söderåsen.”
/Fredrik Hanborn och Anders Bergman, Söderåsens mat och event i Ljungbyhed


LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.