Söderåsportalen.se

Handla och annonsera lokalt!

Handla lokalt – och annonsera lokalt! I kristider handlar det om att slå vakt om de lokala företagen, och om att stötta Söderåsjournalen, köpmännens egna lokala magasin.

Sedan Coronaviruset har våra köp- och levnadsvanor förändrats radikalt. Coronaviruset har medfört att vi bedriver ett flerfrontsslag som innebär stora utmaningar. Förutom att vinna slaget mot viruset, värna om liv och hälsa hos våra med­människor handlar det om säkerställa att våra företag och anställda kommer ur den här krisen helskinnade.

Vardagen idag har inneburit att människor isolerar sig i sina hem, skolor stänger, nöjes- och idrottsevenemang ställs in eller skjuts på framtiden och centrum blir allt mer folktomt. Det har blivit vardag med nyheter om företag som tvingats till permitteringar och företag vars branscher blöder. Vi riskerar att lokala företag, och dess anställda, tvingas in i en ekonomisk kris.

Söderåsjournalen och Adapt Media är inte på något sätt förskonade från det här. När våra kunder har problem får det till följd att företag varken annonserar eller beställer trycksaker, med kraftigt minskade intäkter som följd.

Här i Söderåsjournalen och på vår Facebooksida arbetar vi med att synliggöra lokala företag och uppmuntra till lokal handel. Tillsammans måste vi hjälpas åt så att företagen finns kvar även efter Coronakrisen och när livet återgår till det normala. Den uppmaningen gäller också marknadsföringen. Fortsätt annonsera lokalt före globala sociala kanaler utan lokal redaktionell förmåga. Varje investerad annonskrona möjliggör för oss att fortsätta skriva, fotografera och filma lokala evenemang och nyheter.

Handla lokalt. Annonsera lokalt. För hela Söderåsområdets skull.

//Daniel Kristensson, ansvarig utgivare