Simon Karlsson - Röstånga begravningsbyrå

Ditt stöd när tiden är kommen

Simon Karlsson - Röstånga begravningsbyrå

Att mista en nära anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. Röstånga begravningsbyrå är din hjälpande hand när tiden är kommen.

En värdig begravning handlar om att ceremonin är minnesvärd, att minnet av den avlidne bevaras och hedras. Röstånga begravningsbyrå hjälper er att ordna ett sista farväl.

Vad behöver du veta?

Dödsboet betalar begravningen. För dödsbodelägarna är det viktigt att inga andra fakturor betalas innan begravning och eventuell gravsten är betalda. Om man använder dödsboets tillgångar till att betala andra räkningar före begravningskostnaderna kan man inte begära ekonomiskt bistånd från kommunen. I Sverige ärver vi inte skulder, men gör du betalningar i fel ordning kan du bli betalningsansvarig för begravningen.

Simon Karlsson på Röstånga begravningsbyrå kan ge råd och fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför
planeringen av begravningen, samt även ansvara för alla praktiska saker som uppstår i samband med ett dödsfall.
– Vi står för det praktiska kring ett dödsfall och är ditt stöd i en mycket svår stund. Vår verksamhet bygger på vårt personliga engagemang, erfarenhet och kunskap, berättar Simon.

Begravning under Coronaepidemin

Med omtanke om oss alla behöver vi hjälpas åt att minska smittspridningen av Covid-19. Men även om Covid-19 fortsätter att sprida sig i samhället kan du fortfarande känna dig trygg med att Röstånga begravningsbyrå hjälper dig att planera och genomföra er begravning. Självklart följer de hela tiden Folk­hälso­myndighetens rekommendationer och anpassar sig efter deras direktiv.
– Vi håller öppet precis som vanligt men vi uppmuntrar i första hand till möte via video eller över telefon, säger Simon.

Enligt de senaste direktiven får högst 20 personer närvara vid alla typer av begravningar. Detta är exklusive präst, borgerlig officiant, ceremonivärd, organist, musiker och vaktmästare. Enligt direk­tiven måste det vara sittande publik och säkerhetsavståndet två meter ska hållas under hela tillställningen.
– En möjlighet är att direktsända begravningsceremonin över internet. Då tillhandahåller vi en länk så att inbjudna som vill delta kan göra det på nätet, avslutar Simon.

Röstånga Begravningsbyrå är din auktoriserade begravningsbyrå vilket är en konsumenttrygghet.